Uudisvoog

Uudised RSS

Linnateater pakub tööd büroojuhile

5. veebruar 2018
Linnateater pakub tööd büroojuhile, kelle põhiülesanneteks on teatri asjaajamise ja dokumendihalduse ning bürootöö korraldamine.

Võimalik tööleasumise aeg: veebruar-märts 2018

Ootame meeskonnatööle orienteeritud kõrg- või erialase haridusega rõõmsameelset kolleegi, kellel on valmisolek töötada loomingulises kollektiivis. 

Eeldame kandidaadilt:

-         vähemalt kaheaastast praktilise töö kogemust asjaajamise alal,

-         dokumendihaldusprogrammi Postipoiss administraatori või kasutajakogemust,

-         tööks vajalike õigusaktide tundmist,

-         kontoritarkvara tundmist,

-         võime teha koostööd erinevate loominguliste persoonidega,

-         orienteerumist teatri- ja kultuurivaldkonnas,

-         väga head suhtlemisoskust,

-         kiiret reageerimisvõimet, süsteemsust, pingetaluvust,

-         väga hea eesti keele oskust,

-         võõrkeelte oskust (väga hea inglise ning soovitavalt kõnekeele tasemel vene keele oskus).

 

Pakume meeldivat töökeskkonda ja igapäevaseid väljakutseid, töötasule lisaks enesetäiendus- ja sportimisvõimalusi. 

CV ja lühikokkuvõte oma võimaliku sobivuse kohta sellele ametikohale  palume saata märgusõnaga „Büroojuht“ e-posti aadressil linnateater@linnateater.ee või postiga aadressil Lai 23, Tallinn 10133.

Kandideerimissoovid palume esitada hiljemalt 20.02.2018.

 Lisaküsimused saata e-posti aadressile linnateater@linnateater.ee või telefonil 665 0801 (Maire Janisk).