Tallinna Linnateatri hoonestu

Tallinna Linnateater on end sisse seadnud 16 omavahel ühendatud keskaegses hoones - siia on mahutatud kõik teatritegemiseks vajalik alates töökodadest, proovisaalidest, kontoriruumidest kuni erinevate lavadeni välja. Sellisena on tegu unikaalse teatrimajaga kogu maailmas. 

Linnateatri hoonete ajalugu on põhjalikumalt uurinud ajaloolane ja muinsuskaitsja Rasmus Kangropool. Allpool võibki tutvuda tema märkmete põhjal koostatud ajaloolise ülevaatega. Rasmus Kangropoole märkmed põhinevad järgmistel allikatel:  
  • I, II ja III kodanike raamat on vastavalt üksteisele järgnenud trükised: 
  • O. Greiffenhagen, Tallinna kodanikkuderaamat 1409-1624. Tallinn 1932; 
  • G. Adelheim, Tallinna kodanikkuderaamat 1624-1690. Tallinn 1933; 
  • G. Adelheim, Das Revaler Bürgerbuch 1710-1786, Beiträge zur Kunde Estlands XIX Band. Reval 1934; 
  • AHB – Altes Hauptbuch 1432-1627 Tallinna linnaarhiivis Aa 35 all; 
  • NHB – Neues Hauptbuch (eelmisele järgnenud köited läbiva paginatsiooniga). Tallinna linnaarhiivis samuti Aa 35 all. 
  • Rendiseraamat on kasutatud trükisena: A. Plasterer, Tallinna pärgamente rendiseraamat 1382-1518. Tallinn 1930. 
Lisainfot sama teema kohta leiate Teddy Böckleri ja Juhan Maiste raamatust "Vanalinn Tallinn: IX kvartal". 

Lai tänav 19 (kinnistu nr. 134) 
Lai tänav 21 (kinnistu nr. 138-I) 
Lai tänav 23 (kinnistu nr. 138-II) 
Lai tänav 23 (kinnistust nr. 138-II ajutiselt lahutatud osa ) 
Lai tänav 25 (kinnistu nr. 139) 
Aida tänav 6 (kinnistu nr. 176) 
Aida tänav 8 (kinnistud nr. 175 ja 174)