Uudisvoog

Uudised RSS

Linnateater võtab tööle finantsisti

15. veebruar 2019

Kui Sa näed finantsanalüüsis ja raamatupidamises rohkemat kui vaid numbreid, Sind huvitab tervikpilt, omad finantstöötaja kogemust, analüüsioskust ja oled otsustusvõimeline – võta meiega ühendust!

Linnateater võtab tööle finantsisti.

Töö kirjeldus

- finantsplaneerimine ja rahavoogude juhtimine

- eelarvete koostamine ja eelarvete täitmise jälgimine

- finantsaruannete ja majandustehingute aruannete koostamine ja kontroll

- tegelemine ostu- ja müügiarvetega

- autoriõiguste aruannete koostamine ja tasude arvestus

- töötajate abistamine ja nõustamine teatri finants- ja majandustegevuse funktsioonide teostamisel 

Kandidaadilt eeldame

- erialast kõrgharidust ja vähemalt viieaastast erialast töökogemust;
- eelnevat töötamist eelarvelises asutuses ja majandustarkvara SAP keskkonnas
- kõrget vastutustunnet, iseseisvust, otsustus- ja analüüsivõimet

- MS Office kontoritarkvara valdamist (Word, Excel)

- innovaatilisust ja orienteeritust tulemusele ning paindlikkust

- pinge- ja stressitaluvust, kohusetunnet, enesedistsipliini, loogilist mõtlemist,

- võimekust suhelda eesti ja inglise keeles, kasuks tuleb vene keele oskus

- soovi panna end proovile loomingulises keskkonnas 

Teater pakub

- töökeskkonda vanalinna keskaegses hoonekompleksis

- toetavaid kolleege

- stabiilset töötasu vähemalt kultuuritöötaja töötasu ulatuses

- enesetäiendamis- ja sportimisvõimalusi 

Uue töötaja väljaõpe 1.–13. märts, tööleasumine 14. märts

CV koos lühikese kirjeldusega, miks soovid tulla tööle Linnateatrisse, palume esitada hiljemalt  24. veebruariks aadressile linnateater@linnateater.ee (märgusõnaga "finantsist").

Lisainfo: Maire Janisk, telefon 665 0801, mail m.janisk@linnateater.ee.