Uudisvoog

Uudised RSS

Linnateater toetab haridustöötajate streiki

5. märts 2012
Eesti Teatriliit toetab 7.-9. märtsini kestvat haridustöötajate streiki. Teatriliidu liikmena avaldab haridustöötajatele nende püüdlustes toetust ka Tallinna Linnateater. Selle märgiks pannakse streigipäevadel teatrimajas välja Eesti Teatriliidu juhatuse otsuse tekst.

TOETUS HARIDUSTÖÖTAJATE TÖÖTASU NÕUDMISTELE

EESTI TEATRILIIDU JUHATUSE OTSUS 16.02.2012

Eesti Teatriliit Teenistujate Ametiliidu Keskorganisatsiooni (TALO) koosseisus on pidanud kogu iseseisvusaja jooksul oma liikmete nimel palgaläbirääkimisi Eesti Vabariigi valitsusega. Aastate jooksul läbirääkimistel antud lubadused tõsta haritlaste töötasu vähemalt Eesti keskmise töötasuni ei ole andnud tulemusi.

Majandussurutise algusaastail pidurdunud palgatõus (8 % aastas) lubati kokkuleppe kohaselt kriisi taandudes taastada. Sellest lubadusest pole vaatamata majandusseisu paranemisele (eelmise aasta majanduskasv oli 8 %) kinni peetud. Samal ajal on kiire inflatsioon, mis väljendub eelkõige toiduainete hindade ja elamiskulude kasvus, viimase viie aastaga reaalpalka vähendanud vähemalt viiendiku võrra. Lähiaastatel inflatsioon (energia ja toiduainete kallinemine) väga suure tõenäosusega jätkub samas tempos.

Ministeeriumid on oma haldusalas riigi eelarveraha taotlejad ja riik tööandjana eraldab poliitiliste otsustele toetudes tegevustoetuse kaudu palgafondi nii kohalikule omavalitsusele pedagoogide töötasudeks kui ka kultuuriministeeriumi haldusalas olevatele riigiasutustele, riiklikele ja riigi poolt asutatud sihtasutustele.

Kutsume valitsust tegema poliitilisi otsuseid, mis mitte ainult ei võimaldaks haridustöötajatel jätkata töötamist oma erialal, vaid mis taastaksid ka usalduse. Jõupoliitika kahjustab valitsuse usaldusväärsust. Kaasaegsete euroopalike ühiskondade areng rajaneb sotsiaaldialoogile, usaldusele ja koostööle.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambul sätestab, et Eesti riigi kõrgeim mõte ja eesmärk on selle rahva kultuuri kestmine ja selle tuleviku kindlustamine. Toetame haridustöötajate töötasu nõudmisi.