Eelarve 

Tallinna Linnateatri eelarve 2017

           EELARVE
TEGEVUSTULUD 1 290 000,00
etenduse piletitulu 1 090 010,00
etenduse muu teenus 41 000,00
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 23 000,00
kultuuriasutuste inventari laenutamine 0,00
äriruumide kommunaalteenus 22 000,00
äriruumide üüritulu 32 990,00
vara üür ja rent 1 000,00
reklaamitulu 80 000,00
TEGEVUSKULUD 2 905 705,00
Materiaalne põhivara 10 000, 00
Liikmemaksud 1 780, 00
Tööjõukulud 1 989 453, 00
Töötasu 1 483 664,00
Erisoodustused 6 006,00
Tööjõukuludega kaasnevad maksud 499 783,00
Majandamiskulud 902 472, 00
Administreerimiskulud 27 344,00
Lähetuskulud 21 600,00
Koolituskulud 2 100,00
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 222 800,00
Sõidukite majandamiskulud 23 500,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 32 000,00
Inventari majandamiskulud 35 400,00
Meditsiinikulud ja hügieenikulud 3 100,00
Kultuurikulud 533 628,00
Eri- ja vormiriietus 1 000,00
Maksu-, lõivu-, trahvikulud 2 000,00 
Investeeringud 392 872,00
Festival Talveöö Unenägu 20 000,00
Hobuveski rekonstrueerimine 700 000,00


Tallinna Linnateatri 2016. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2015. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2014. aasta eelarve. 
Tallinna Linnateatri 2013. aasta eelarve. 
Tallinna Linnateatri 2012. aasta eelarve.